Materials of the XII conference "Geotechnical problems of mining", 2014

In 2014 the IGTM NAS of Ukraine held the XVI conference "Geotechnical problems of mining". Requirements for registration of articles      -   http://www.geotm.dp.ua

Заявка на участь у конференції  

 

13 листопада 2014 р. в Інституті геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України пройшла XII щорічна конференція молодих вчених «Геотехнічні проблеми розробки родовищ», яка проводиться з 2003 року при підтримці Національної академії наук України, керівництва та Ради молодих вчених Інституту.

Участь в конференції приймали молоді вчені та спеціалісти установ НАН України та МОН України, а також проектних інститутів та виробничих підприємств, серед яких Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України, Інститут фізики гірничих процесів НАН України (м. Донецьк), Інститут технічної механіки НАН України і НКА України (м. Дніпропетровськ), ДВНЗ  «Національний гірничий університет» МОН України (м. Дніпропетровськ), ДВНЗ «Донецький національний технічний університет» МОН України (м. Донецьк), ДВНЗ «Криворізький національний університет» МОН України (м. Кривий Ріг), ДП «ГПІ «Крівбаспроект» (м. Кривий Ріг), ДВНЗ «Дніпродзержинський державний технічний університет» МОН України (м. Дніпродзержинськ), ДВНЗ «Черкаський державний технологічний університет» МОН України (м. Черкаси), Докучаєвський гірничий технікум ДВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Докучаєвськ), ПАТ «Краснодонвугілля» (м. Краснодон), ВП  «Шахта ім. Ф.Е. Дзержинського» ДП «Дзержинськвугілля» (м. Дзержинськ).

БУЛИ ПРИСУТНІ:

Від ІГТМ НАНУ: академік НАН України Булат А.Ф., д-р. техн. наук професор Четверик М.С.; д-р. техн. наук Шевченко В.Г.; канд. техн. наук, ст. наук. співр. Бабій К.В.; канд. техн. наук, ст. наук. співр. Бубнова О.А.; канд. техн. наук, ст. наук. співр. Зберовський В.В.; канд. техн. наук, ст. наук. співр. Медведєва О.О.; канд. техн. наук Дякун Р.А.; канд. техн. наук Сухарєв В.В.; канд. техн. наук Ильин С.Р., Ворон О.А., Демченко С.В., Дякун І.Л., Дудник М.Н., Змієвська К.О., Ікол О.О., Киричко С.М., Клюєв Є.С., Кондратюк Т.Д., Левченко К.С., Назаров А.Е., Наривський Р.М., Новіков Л.А., Пазиніч А.В., Поляков Ю.Є., Притула Д.О., Тинина С.В, Цепков К.В.

Від Державного ВНЗ «Національний гірничий університет» (м. Дніпропетровськ): канд. техн. наук, доцент Новікова О.О.; канд. біол. наук, доцент Павличенко А.В., канд. техн. наук Столбченко О.В., канд. техн. наук, доцент Петльований М.В., Малашкевич Д.С.

Від ДВНЗ «Криворізький національний університет» (м. Кривий Ріг): Сістук В.О., Богачевський А.О.

      Від ДП «ДПІ «Кривбаспроект» (м. Кривий Ріг): Швець Д.В.

Від ІТМ НАН України і ДКА України: Шевельова Г.М.

Від Науково-дослідного інституту гірничої механіки імені М.М.Федорова (м. Донецьк): Василькевич В.І., Дубинин М.В.

 Традиційно конференцію було відкрито привітальним словом представником апарату управління Інституту. Цього року до учасників конференції звернувся учений секретар Інституту доктор технічних наук Шевченко В.Г., який наголосив про необхідність продовження проведення конференцій у наступні роки, відмітив високий рівень підготовки доповідей та побажав успіхів доповідачам в роботі конференції та наукових дослідженнях.

В рамках конференції із цікавою доповіддю щодо перспектив розвитку гірничої справи, енергетики та екології виступив голова конференції доктор технічних наук, професор Четверик М.С.

Доповідає голова конференції доктор технічних наук профессор Четверик М.С.

Всього було зареєстровано та заслухано 57 доповідей.

На засіданні конференції розглядались актуальні питання для гірничої науки та потреб гірничодобувного комплексу. До їх числа відносяться:

- проблеми технологій розробки родовищ корисних копалин підземним і відкритим способом;

- розвиток технологій збагачення руди при відкритій і підземній розробці;

- дослідження напружено-деформованого стану, характеру зсуву гірського масиву та забезпечення стійкості гірничих виробок;

- екологічні проблеми, пов'язані з розробкою та збагаченням корисних копалин, закриттям гірничодобувних підприємств;

- проблеми газодинамічних явищ та утилізації метану у вугільних шахтах України;

- технічні рішення, щодо використання просторів відпрацьованих кар’єрів;

- розвиток технологій біологічної та гірничотехнічної рекультивації;

- забезпечення техногенної безпеки в районах розташування гірничодобувних підприємств;

- питання охорони праці гірників та інші.

Проведення такої конференції є традиційним для інституту, де наукова молодь має можливість представити на розгляд наукової громадськості результати своєї роботи, набути досвіду прилюдних обговорень матеріалів досліджень і поділитися з колегами думками щодо правильності обраного напрямку, планування та методичного забезпечення своїх науково-дослідних робіт.

 

Зала засідань конференції

 

Доповідь молодого вченого - учасника конференції

 

 

Представлення доповідей учасників конференції.

 1. 1.ОБРАЩЕНИЕ ДИРЕКТОРА ИГТМ НАН УКРАИНЫ К УЧАСТНИКАМ КОНФЕРЕНЦИИ

Булат А.Ф. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины, академик НАН Украины

 1. 2.ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ЭНЕРГЕТИКИ, ГОРНОГО ДЕЛА, ЭКОЛОГИИ И ЭКОНОМИКИ

Четверик М.С. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 3.АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ КОРОБЧАТЫХ ПРОВОДНИКОВ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ДЕФОРМАЦИОННО-ПРОЧНОСТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АРМИРОВКИ В УСЛОВИЯХ ИЗНОСА

Василькевич В.И. НИИГМ им. М.М. Федорова,

Ильин С.Р. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 4.КОНЕЧНОЭЛЕМЕНТОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЖЕСТКОЙ АРМИРОВКИ СТВОЛОВ ПОД ДЕЙСТВИЕМ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ НАГРУЗОК СО СТОРОНЫ ПОДЪЕМНЫХ СОСУДОВ

Дубинин М.В., Дворников В.И. НИИГМ им. М.М. Федорова,

Ильин С.Р. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 5.ПРИНЦИПЫ МАТЕМАТИЧЕСКОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕКОНФИГУРИРУЕМЫХ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ И ДЕГАЗАЦИОННЫХ СИСТЕМ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Жалилов А.Ш. ГП «Селидовуголь»,

Новиков Л.А. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 6.РАЗРАБОТКА СХЕМ И АЛГОРИТМА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО КОМПЛЕКСА УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ НА УРАНОВЫХ ШАХТАХ

Шевченко В.Г., Слащев А.И. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 7.РАЗРАБОТКА ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ ПО БЕЗОПАСНОЙ РЕКУЛЬТИВАЦИИ ПРОВАЛЬНОЙ ВОРОНКИ ООО «ВОСТОК- РУДА»

Ворон Е.А. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 8.Исследование эффективности комбинированной системы когенерации с использованием тепла газопоршневого модуля

Дякун И.Л., Козарь И.Ю., Кондратюк Т.Д. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 9.Исследование режима движения воздуха взонах обрушений рудников Кривбасса

Евстратенко Л.И. Криворожский национальный университет

 1. 10.РОЛЬ ТЕКТОНИЧЕСКОГО ФАКТОРА ПРИ РАЗВЕДКЕ И РАЗРАБОТКЕ РУДНЫХ И НЕРУДНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ

Змиевская К.О. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 11.РЕГЕНЕРАЦИЯ МЕТАНА, ВЫДЕЛЯЕМОГО МУСОРНЫМИ СВАЛКАМИ, И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО УТИЛИЗАЦИИ В ДНЕПРОПЕТРОВСКОМ РЕГИОНЕ

Коровяка Е.А., Василенко Е.А., Манукян Э.С.  Национальный горный университет

 1. 12.АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ПЫЛЕОТЛОЖЕНИЯ ПРИ ТРАНСПОРТИРОВКЕ УГЛЯ КОНВЕЙЕРОМ

Новикова Е.А. Национальный горный университет

 1. 13.ОЦЕНКА ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТЕХНОЛОГИИ ОТБОЙКИ ЖЕЛЕЗНЫХ РУД С ПРИМЕНЕНИЕМ ЭМУЛЬСИОННЫХ ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ

Долгова Т.И., Миронова И.Г., Павличенко А.В. Национальный горный университет

 1. 14.ДОДАТКОВІ НАВАНТАЖЕННЯ ВІД ПІДВІСНИХ МОНОРЕЙКОВИХ ДОРІГ НА АРОЧНЕ КРІПЛЕННЯ ВИРОБОК В УМОВАХ ШАХТ ЗАХІДНОГО ДОНБАСУ

РасцвєтаєвВ.О. Національний гірничий університет

 1. 15.РОЗРОБКА ТЕХНОЛОГІЇ ГІРНИЧОТЕХНІЧНОЇ РЕКУЛЬТИВАЦІЇ ОБВОДНЕНИХ ЗАЛИШКОВИХ ВИРОБЛЕНИХ ПРОСТОРІВ КАР’ЄРІВ

Ложніков О.В., Романченко Ю.В. Національний гірничий університет

 1. 16.УДОСКОНАЛЕННЯ ПЕРЕВІРКИ ЗАХИСНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ ФІЛЬТРУВАЛЬНИХ РЕСПІРАТОРІВ ЗА ПИЛОВИМ АЕРОЗОЛЕМ

Наумов М.М., Столбченко О.В. Національний гірничий університет

 1. 17.ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА КЛАССИФИКАЦИИ МАГНИТОВОСПРИИМЧИВОЙ ГОРНОЙ МАССЫ

Надутый В.П., Челышкина В.В., Сухарев В.В. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 18.ОЦІНКА ВПЛИВУ ОПОРУ КЛАПАНІВ ВИДИХАННЯ РЕСПІРАТОРІВ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ ЛЮДИНИ

Чеберячко Ю.І. Національний гірничий університет

 1. 19.ПЛОСКАЯ МОДЕЛЬ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ ЗАЩИТЫ СТЕНОК РАЗГОННОЙ ТРУБКИ СТРУЙНОГО ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЯ ОТ ИЗНОСА

Шевелёва А.М. Институт технической механики НАН Украины и ГКА Украины,

Тынына С.В. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 20.К ВОПРОСУ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПЛОТНОСТИ УПАКОВКИ ФИЛЬТРА ПРОТИВОПЫЛЕВОГО РЕСПИРАТОРА ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ ПЫЛЕЕМКОСТИ

Чеберячко С.И., Яворская Е.А. Национальный горный университет

 1. 21.ПРИНЦИПЫ КЛАСТЕРНОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ «ГОРНЫЕ ВЫРАБОТКИ – ВЫРАБОТАННОЕ ПРОСТРАНСТВО»

Головко С.А., Новиков Л.А. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины,

Бокий А.Б. Донецкий национальный технический университет

 1. 22.ВЛИЯНИЕ ПАРАМЕТРОВ РАЗРУШЕНИЯ ГАЗОНАСЫЩЕННОГОМАССИВА НА ЕГО ТЕПЛООБМЕН С ОКРУЖАЮЩЕЙМЕТАНОВОЗДУШНОЙ СРЕДОЙ

Голинько В.И., Яворский А.В., Лебедев Я.Я., Яворская Е.А. Национальный горный университет

 1. 23.МОДЕЛИРОВАНИЕ ВЗРЫВНОГО РАЗРУШЕНИЯ ТВЕРДЫХ СРЕД ЗАРЯДАМИ ВВ РАЗЛИЧНОЙ ФОРМЫ ПОПЕРЕЧНОГО СЕЧЕНИЯ

Коновал С.В. Черкасский государственный технологический университет

 1. 24.ВСКРЫТИЕ ГЛУБОКИХ ГОРИЗОНТОВ КАРЬЕРА КАТОКА ПРИ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНОЙ ТЕХНОЛОГИИ С КРУТОНАКЛОННЫМ КОНВЕЙЕРОМ

Левченко Е.С. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины,

Казола А.Д. Национальный горный университет

 1. 25.Обоснование технологических схем и параметров реконструкции транспортной системы КАРЬЕРа оао «лебединский ГОК»

Швец Д.В. ГП «ГПИ «Кривбасспроект»

 1. 26.СИСТЕМАТИЗАЦИЯ ГЛУБОКИХ КАРЬЕРОВ ПО ДЛИНЕ ЭКСКАВАТОРНЫХ БЛОКОВ ПРИ ИЗВЛЕЧЕНИИ ВСКРЫШНЫХ ПОРОД

Анисимов О.А. Национальный горный университет

 1. 27.НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЗОПАСНОГО КОНТРОЛЯ АЭРОДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ВЕНТИЛЯЦИОННЫХ СИСТЕМ УГОЛЬНЫХ ШАХТ

Дудник М.Н. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 28.МЕТОДИКА УПРАВЛЯЕМОГО ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНОГЕННОЙ ЗАЛЕЖИ В ШЛАМОНАКОПИТЕЛЕ

Бубнова Е.А. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 29.МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПОДГОТОВКИ НОВЫХ ГОРИЗОНТОВ

Притула Д.А., Шейко А.В. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины,

Московский О.В. ОП «Шахта им. Ф.Э. Дзержинского» ГП«Дзержинскуголь»

 1. 30.ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ КЛАСТЕРНОЙ МОДЕЛИ ВЫРАБОТАННОГО ПРОСТРАНСТВА ВЫЕМОЧНОГО УЧАСТКА МЕТАНООБИЛЬНОЙ УГОЛЬНОЙ ШАХТЫ

Бунько Т.В., Кокоулин И.Е., Головко С.А. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины,

Жалилов А.Ш. ГП «Селидовуголь»,

Бокий А.Б. Донецкий национальный технический университет

 1. 31.Оценка рациональных параметров выемки угляпо характеру газовыделения в забой

Минеев С.П. Лыжков М.В. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины,

Герасименко А.А., Аксёнов В.В. Национальный горный университет

 1. 32.ЭРОЗИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ПЛАЗМОХИМИЧЕСКИХ РЕАКТОРАХ СОВМЕЩЕННОГО ТИПА

Холявченко Л.Т., Демченко С.В., Назаров А.Е. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 33.ПУТИ СНИЖЕНИЯ ПЫЛЕВЫДЕЛЕНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ ВЫРАБОТОК В УГОЛЬНЫХ ШАХТАХ

Савельев Д.В. Национальный горный университет

 1. 34.программное обеспечение моделирования процесса импульсного нагнетания жидкости в угольные пласты на имитаторе скважины

Цепков К.В., Зберовский В.В. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины,

Нечаев А.В. Национальный горный университет

 1. 35.ВЛИЯНИЕ СТРУКТУРЫ ГОРНОГО МАССИВА И ПОРЯДКА ОТРАБОТКИ КАМЕРНЫХ ЗАПАСОВ НА РАЗУБОЖИВАНИЕ РУДЫ

Кузьменко А.М., Петлёваный М.В. Национальный горный университет

 1. 36.ИССЛЕДОВАНИЕ ДИНАМИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ ГЕНЕРАТОРА УПРУГИХ КОЛЕБАНИЙ ПРИ РАЗЛИЧНЫХ УГЛАХ РАСКРЫТИЯ ДИФФУЗОРА

Зберовский В.В., Поляков Ю.Е., Наривский Р.н. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 37.УПРАВЛЕНИЕ ГРАНУЛОМЕТРИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИХ ФЛЮСОВ НА СКЛАДАХ ТОВАРНОЙ ПРОДУКЦИИ ЧАО «ДОКУЧАЕВСКИЙ ФЛЮСО-ДОЛОМИТНЫЙ КОМБИНАТ»

Кустов В.В. Национальный горный университет

 1. 38.Определение максимальных значений давления при импульсном нагнетании жидкости

Зберовский В.В., Пазынич А.В., Поляков Ю.Е. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 39.Определение параметров герметизатора для гидроразрыва пород кровли угольного пласта

Васильев Л.М., Демченко В.С., Демченко С.В., Мальцева В.Е., Уколова Т.М. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины,

Чугунков И.Ф. ПАО «Краснодонуголь»

 1. 40.ВПЛИВ ВИСОКО ДИСПЕРСНОГО ПИЛУ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР’ЄРІВ НА СТАН ЕЛЕКТРИЧНИХ МАШИН ТЯГОВОГО ЕЛЕКТРОПРИВОДУ САМОСКИДІВ

Сістук В.О., Богачевський А.О. Криворізький національний університет

 1. 41.ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ФИльтрации газа в процессЕ ТРЕЩИНООБРАЗОВАНИЯ в угольном пласте

Калугина Н.А. Институт физики горных процессов НАН Украины

 1. 42.ЛАБОРАТОРНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРОЦЕССА НАМЫВА ДАМБЫ ХВОСТОХРАНИЛИЩА

Медведева О.А., Киричко С.Н., Кондратюк Т.Д. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 43.АНАЛИЗ ПАРАМЕТРОВ ПРОЦЕССА ПОЛУЧЕНИЯ ГАЗОВОЙ ФАЗЫ ПРИ ТЕПЛОВОМ ВОЗДЕЙСТВИИ НА УГЛЕСОДЕРЖАЩИЕ ПОРОДЫ

Клюев Э.С. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 44.Мульда сдвижения и граничные углы в коренных породах при отработке лав по диагональным к простиранию направлениям

Колесник Н.А., Козловский Г.И., Мухина А.С. Донецкий национальный технический университет

 1. 45.ИССЛЕДОВАНИЕ ВЛИЯНИЯ ПАРАМЕТРОВ СКВАЖИННЫХ ЗАРЯДОВ НА ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ МАССОВЫХ ВЗРЫВОВ В КАРЬЕРАХ

Долгова Т.И., Юрченко А.А., Павличенко А.В. Национальный горный университет

 1. 46.КРУТОНАКЛОННЫЕ КОНВЕЙЕРЫ В ГОРНОДОБЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИХ ПРИМЕНЕНИЯ НА ГЛУБОКИХ КАРЬЕРАХ КРИВБАССА

Бабий Е.В., Шевченко А.И., Икол А.А. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 47.ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РЕЗОНАНСНЫХ ЯВЛЕНИЙ ПРИ НЕСТАЦИОНАРНЫХ РЕЖИМАХ РАБОТЫ ГИДРОТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ

Витушко О.В. Шахта «Ольховая-Западная»,

Дзюба С.В. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 48.СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ МЕХАНИЗИРОВАННЫМ КРЕПЛЕНИЕМ ОЧИСТНОГО ЗАБОЯ

Минеев С.П., Шматовский Л.Д., Дякун Р.А., Зайцев М.С. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 49.МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ ПОВЕДЕНИЯ АРМОПОРОДНЫХ ОБОЛОЧЕК НА МОДЕЛЯХ ИЗ ЭКВИВАЛЕНТНЫХ МАТЕРИАЛОВ

Зайцев М.С., Коломиец А.Н., Шматовский Л.Д. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 50.учет процедуры оценки риска при реабилитациирадиационно – загрязненных территорий и зданий бывших урановых объектов ПО «пхз»

Сорока Ю.Н. Днепродзержинский государственный технический университет

 1. 51.ИССЛЕДОВАНИЕ УГЛОВ САМОТЕЧНОГО ДВИЖЕНИЯ И КОЭФФИЦИЕНТОВ ТРЕНИЯ СКОЛЬЖЕНИЯ ШАХТНЫХ ПОРОД

Кошка А.Г., Малашкевич Д.С., Щелканов Р.Р. Национальный горный университет

 1. 52.Гірничо-геологічні чинники формування скупчень метану в підробленому вуглепородному масиві

Приходченко О.В. Інститут геотехнічної механіки ім. М.С. Полякова НАН України

 1. 53.ВЛИЯНИЕ ФОРМЫ ОТКОСА НАСЫПИ НА ТОЧНОСТЬ ПОДСЧЕТА ОБЪЕМОВ ГОРНОЙ ПОРОДЫ В СКЛАДЕ

Иванов В.А. Национальный горный университет

 1. 54.ВЛИЯНИЕ ФАЗОВОГО СОСТОЯНИЯ МЕТАНА НА ГАЗООТДАЧУ УГОЛЬНОГО ПЛАСТА

Притула Д.А., Гаврилов В.И. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины,

Московский О.В. ОП «Шахта им. Ф.Э. Дзержинского» ГП «Дзержинскуголь»

 1. 55. АНАЛИЗ СПОСОБОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ ВРЕМЕННО НЕРАБОЧИХ И НЕРАБОЧИХ БОРТОВ КАРЬЕРА

Ворон Е.А., Левченко Е.С. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 56.ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРИ ДОРАБОТКЕ КАРЬЕРА И ПЕРЕХОДЕ К ПОДЗЕМНОЙ РАЗРАБОТКЕ

Икол А.А. Институт геотехнической механики им. Н.С. Полякова НАН Украины

 1. 57.«ПІДВИЩЕННЯ ТЕРМІНІВ БЕЗВІДМОВНОЇ ЕКСПЛУАТАЦІЇ СКЛАДОВИХ ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНОЇ ТРАНСМІСІЇ ВЕЛИКОВАНТАЖНИХ САМОСКИДІВ В УМОВАХ ЗАЛІЗОРУДНИХ КАР’ЄРІВ».

Богачевський А.О. Криворізький національний університет

Виступили:

Четверик М.С. Відзначив науково-технічну цінність та новизну представлених учасниками конференції доповідей, побажав творчих успіхів молодим ученим.

УХВАЛИЛИ:

1. Схвалити основні положення доповідей виступаючих.

2. Рекомендувати доповідачам у подальших дослідженнях врахувати зроблені зауваження.

3. Відзначити актуальність та новизну доповідей.

4. Провести ХІІІ конференцію молодих учених в листопаді 2015 року