ПІДГОТОВКА КАДРІВ

Правила прийому до аспірантури та докторантури у 2017 році

 Правила прийому до аспірантури та докторантури Інституту геотехнічної механіки імені М.С. Полякова  Національної академії наук України  у 2017 році (затверджено Вченою радою ІГТМ НАН України «21» червня 2017 року, протокол № 8 )

Детальніше...