Історія наукових відділів інституту

Історія наукових відділів інституту

 

1948р. Відділ фізико-механічних основ гірничого транспорту

Керівники: Поляков Микола Сергійович                              1948-1975 рр.

академік АН УРСР, д-р техн. наук, проф.

 Новіков Євген Єрмолайович                                                   1975-1991 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Червоненко Альфред Григорович                                          1991-1993 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Монастирський Віталій Федорович                                      1993-1996 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Максютенко Валерій Юрійович        

канд. техн.. наук, ст. наук. співр.                                           1996- до ниніш. часу

 

1961 р.  Відділ процесів виймання та навантажування гірських порід

(1961-1987 рр.)

Керівники: Родіонов Георгій Вікторович                        1961-1963 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Полуянський Станіслав Антонович                                1963-1987 рр.

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

 Відділ речовинного складу та фізико-механічних властивостей гірських порід  (1961-1983 рр.)

Керівники: Широков Олександр Зосимович                  1961-1970 рр.

чл.-кор. АН УРСР, д-р геол.-мінерал. наук. проф.

 Забігайло Володимир Юхимович                                    1970-1983 рр.

д-р геол.-мінерал. наук, проф.

 Перетворено в 1983 р у

Відділ геології вугільних родовищ великих глибин

Керівники: Забігайло Володимир Юхимович                 1983-1986 рр.

д-р геол.-мінерал. наук, проф.

 Лукінов В’ячеслав Володимирович                                 1986 –2012 рр.

д-р геол.-мінерал. наук, проф.

 В.о. зав. відділом

Безручко Костянтин Андрійович                                        з 2012р.- до ниніш. 

д-р геол. наук, cт. наук. співроб.                                                                часу

 Відділ динаміки та міцності гірничих машин (1961-1975 рр.)

Керівники: Лазарян Всеволод Арутюнович                    1961-1966 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Потураєв Валентин Микитович                                        1966-1970 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Новиков Євген Єрмолайович                                          1970-1975 рр.

         д-р техн. наук

 Відділ проблем руйнування гірських порід

Керівники: Епштейн Євген Федорович                      1961-1963 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Верескунов Григорій Петрович                                    1963-1965 рр.

канд.техн. наук, доц.

 Москальов Олександр Миколайович                            1966-1990 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Васильєв Леонід Михайлович

д-р техн.. наук, проф.                                  1990 р.- до нинішнього часу

 1962 р. Відділ безперервних процесів гірничих робіт 

(1962-1983 рр.)

 Керівники: Новожилов Михайло Галантионович  -          1962-1966 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Тартаковський Борис Миколайович  -                                 1966-1981 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Шапар Аркадій Григорович  -                                               1981-1983 рр.

д-р техн. наук

 Перетворено в 1983 р у

 Відділ геомеханічних основ технології відкритої розробки родовищ

 Керівники: Шапар Аркадій Григорович  -                      1983-1988 рр.

д-р техн. наук, проф.

Четверик Михайло Сергійович 

д-р техн. наук, проф. -                                           1988-до ниніш. часу

Відділ гірничої аерогазотермодинаміки

Керівник Абрамов Федір Олексійович  -                     1962-1982 рр.

чл.-кор. АН УРСР, д-р техн. наук, проф.

 Перетворено у 1982 р. у два підрозділи:

 Відділ гірничої аерогазодинаміки ім. Ф.О. Абрамова

(1982-2012 рр.)

Керівники: Шевельов Гаррій Агапович  -                     1982-1999 рр

д-р техн. наук, проф.

 Колесников Володимир Григорович  -                         1999-2002 рр.

д-р техн. наук, ст. наук. спів роб.

 Перепелиця Валентин Григорович  -                            2002-2011 рр.

д-р техн. наук, проф.

Відділ гірничої термоаеродинаміки та автоматизованих систем

Керівники: Цейтлін Юрій Анатолійович  -                    1982-1996 рр.

д-р техн. наук, проф.

Виноградов Віктор Васильович  -                         1996- до ниніш. часу

д-р техн. наук, проф.

 1963 р.     Відділ механіки підйому

(1963-1977 м. Харків, 1981-1996 м. Дніпропетровськ)

Керівники: Нестеров Павло Петрович  -                      1963-1977 рр.

чл.-кор. АН України, д-р техн. наук, проф.

 Білобров Віктор Іванович  -                                         1981-1996 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Відділ механіки вибуху гірських порід

Керівники: Друкований Михайло Федорович  -          1963-1974 рр.

д-р техн. наук, проф.

Єфремов Ернест Іванович  -                                        чл.-кор. АН України,

д-р техн. наук, проф.                                                  1974-до ниніш. часу

 Відділ механіки гірських порід

Керівники: Широков Олександр Зосимович  -             1963-1966 рр.

чл.-кор. АН УРСР, д-р геол.-мінерал. наук, проф.

Глушко Василь Трохимович  -                                     1966-1981 рр.

д-р техн. наук, проф.

Усаченко Борис Миронович  -                                     1981-2010

д-р техн. наук, проф.

Скіпочка Сергій Іванович

д-р техн. наук, проф.                                             2010-до ниніш. часу

 1965 р.  Відділ вибухових деформацій ґрунтів (м. Київ)

(1965-1977)

Керівник: Вовк Олексій Онуфрійович

д-р техн. наук, проф.

 1970 р    Відділ теорії машин та механізмів

(1970-1977 м Київ)

Керівники: Кожевников Сергій Миколайович  -           1970-1977 рр.

чл.-кор. АН УРСР, д-р техн. наук, проф.

 Відділ динаміки та сталості руху машин

(1970-1977 м. Київ)

Керівники: Голубенцев Олександр Миколайович  -      1970-1971 рр.

д-р техн. наук

 Кухта Костянтин Якович  -                                                1971-1977 рр.

д-р фіз.-мат. наук

 1974 р. Відділ теорії гірничих машин та робочих процесів

(1974-1984 рр.)

Керівники: Потураєв Валентин Микитович  -                1974-1984 рр.

академік НАН України, д-р техн. наук. проф.

 Перетворено в 1984 р. У

 Відділ геодинамічних систем та вібраційних технологій

Керівники: Потураєв Валентин Микитович                    1984-1996 рр.

академік НАН України, д-р техн. наук. проф.

Блюсс Борис Олександрович  -                                      1996-до ниніш. часу,

д-р техн. наук, проф.

 Відділ керування гірничо-технічними процессами

Керівники Тян Рево Борисович  -                                 1974-1977 рр

д-р техн. наук

 1975 р. Відділ керування динамічними проявами гірничого тиску

Керівники: Зорін Андрій Микитович  -                          1975-2002 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Кияшко Юрій Іванович  -                                         2002-до ниніш. часу,

д-р техн. наук, ст. наук. співроб.

 Відділ проблем розробки рудникових родовищ та комплексного використовування сировини (1975-1979 м. Кривий Ріг)

Керівник: Малахов Георгій Михайлович  -          1975-1979 рр.

академік АН УРСР, д-р техн. наук. проф.

 1978 р.  Відділ проблем розробки родовищ на великих глибинах

 Керівники: Грецингер Борис Євгенович  -               1978-1990 рр.

д-р техн. наук, проф.

Булат Анатолій Федорович  -                                    1990-до ниніш. часу, 

акад. НАН України, д-р техн. наук, проф.

 1980 р. Відділ керування станом масивів гірських порід глибоких кар”єрів (1980-1983 рр)

 Керівник: Шапар Аркадій Григорович  -               1980-1983 рр

д-р техн. наук

 1983 р. Відділ високотемпературної теплотехніки

(1983-2009 рр.)

 Керівник: Прісняков Володимир Федорович -         1983-2009 рр.

академік НАН України, д-р техн.наук, проф.

 1983 р.  Відділ еластомірних конструкцій гірничих машин

Керівник: Дирда Віталій Ілларінович -                  1983-до ниніш. часу

д-р техн. наук, проф.

 1992 р. Відділ (потім - лабораторія) проблем рейкового транспорту

 Керівник: Говоруха Володимир Васильович  -     1992-до ниніш. часу

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

 1993 р. Відділ механіки машин та процесів переробки мінеральної сировини

 Керівники: Червоненко Альфред Григорович  -         1993-1997 рр.

д-р техн. наук, проф.

 Надутий Володимир Петрович  -                           1997-до ниніш. часу

д-р техн. наук, проф.

 Відділ проблем розробки технологій вугільних родовищ

 Керівник: Софійський Костянтин Костянтинович  -   1993-до ниніш. часу,

д-р техн. наук, проф.

 Відділ комплексів гірничих машин для розробки природних та техногенних родовищ (1993-2003 рр.)

Керівник: Пригунов Олександр Сергійович  -      1993-2003 рр.

д-р техн. наук, ст. наук. спів роб.

 Відділ шахтних енергетичних комплексів

Керівники: Чемерис Ігор Федорович  -                   1993-2012

канд. техн. наук, ст. наук співроб.

Семененко Євген Володимирович -                       з 2012р.

д-р. техн. наук, ст.. наук. співроб.

 Відділ науково-експериментальний   (1993-2009 рр.)

Керівник: Шевченко Георгій Олександрович  -       1993-2009 рр.

канд. техн. наук, ст. наук співроб.

 1994 р Відділ вібротранспортуючих систем та комплексів

 Керівник: Волошин Олексій Іванович                 1994-до ниніш. часу

чл.-кор. НАН України, д-р техн. наук, проф.


 

 

1972 р. Спеціальне конструкторсько-технологічне бюро

 Директори: Друкований Михайло Федорович  -        1972-1974 рр.

д-р техн. наук, проф.

Потураєв Валентин Микитович  -                                1974-1979 рр.

д-р техн. наук, проф.

Шуляк Ігор Андрійович  -                                             1979-1981 рр.

канд. техн. наук, доц.

Пригунов Олександр Сергійович  -                             1981-1994 рр.

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Булат Анатолій Федорович -                                     1994-2009 рр.

акад. НАН України, д-р техн. наук, проф.

Морус Володимир Леонідович –                               2009-до ниніш. часу

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.


 

 

Заступники директора:

 Макашов Володимир Миколайович  -                  1972-1977 рр.

канд. техн. наук

Шуляк Ігор Андрійович  -                                         1977-1979 рр.

канд. техн. наук, доц.

Пригунов Олександр Сергійович  -                         1979-1981 рр.

канд. техн. наук, ст. наук. співроб.

Софійський Костянтин Костянтинович  -               1981-1992 рр.

д-р техн. наук, проф.