Лауреати премій, заслужені діячі науки і техніки

ВЧЕНІ ІНСТИТУТУ, ВІДЗНАЧЕНІ ДЕРЖАВНИМИ ПРЕМІЯМИ ТА ІМЕННИМИ ПРЕМІЯМИ АКАДЕМІЇ НАУК УРСР ТА НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ НАУК УКРАЇНИ

Державні премії в галузі науки і техніки

1972 р. Тартаковський Б.Н. (доктор техн. наук, професор)

- Розробка та впровадження прогресивної  технології  видобутку марганцевої руди відкритим способом та гірничотехнічної рекультивації відпрацьованих земельних масивів в Нікопольському басейні

 1975 р. Потураєв В.М. (доктор техн. наук, професор)

- Створення та впровадження нового типу пневматичного кріплення для вугільних шахт

 1976 р. Абрамов Ф.О. (член-кор. АН УРСР, доктор техн. наук, професор), Грецингер Б.Є. (доктор техн. наук, професор)

- Розробка та впровадження способу подолання газового бар’єру, що забезпечує на багатогазних шахтах навантаження на лаву 1000 тон за добу

 1983 р. Єфремов Е.І. (доктор техн. наук, професор), Тартаковський Б.Н. (доктор техн. наук, професор)

- Розробка та широке промислове впровадження прогресивної циклічно-поточної технології на залізорудних кар’єрах Кривбасу

 1988 р. Васильєв Л.М. (доктор техн. наук, професор), Москальов О.М. (доктор техн. наук, професор), Ніколаєв А.Т. (канд. техн. наук)

- Розробка та впровадження нового покоління комплексу технічних засобів попередньої обробки вугільних пластів для боротьби з пилом в шахтах

 1991 р. Зорін А.М. (доктор техн. наук, професор)

- Наукове обґрунтування, розробка і впровадження методів прогнозу викидонебезпечності гірського масиву та способів попередження динамічних проявів гірського тиску

 1996 р. Булат А.Ф. (член-кор. НАН України, доктор техн. наук, професор), Виноградов В.В. (доктор техн. наук),  Рєпка В.В. (доктор техн. наук), Софійський К.К. (доктор техн. наук)

- Наукове обґрунтування, розробка і впровадження ресурсозберігаючих методів та технологія керування властивостями і станом наднапруженого вуглепородного масиву малоенергетичними діями

 1998 р. Єфремов Е.І. (член-кор. НАН України, доктор техн. наук, професор), Петренко В.Д. (доктор техн. наук)

- Розробка, створення та впровадження в галузі народного господарства України ресурсозберігаючих технологій, які базуються на використанні енергії вибуху  спеціальних конверсійних та промислових вибухових матеріалів

 2003 р. Усаченко Б.М. (доктор техн. наук. професор)

- Розробка та впровадження нових ресурсозберігаючих засобів кріплення та охоронних конструкцій капітальних виробок на підставі геомеханіки  системи «кріплення-породний масив», що забезпечують ефективну  експлуатацію  шахт України

 2008 р. Паламарчук Т.А. (доктор техн. наук), Скіпочка С.І. (доктор техн. наук), Яланський А.О. (доктор тех. наук)

- Науково-технічні основи, розробка та впровадження високоефективного геомеханічного моніторингу підземних геотехнічних систем шахт і рудників

 2010 р. Лукінов В.В. (доктор геолого-мінер. наук, професор), Перепелиця В.Г. (доктор техн. наук, професор), Чемерис І.Ф. (канд. техн. наук)

- Створення енергоефективного комплексу добування та використання шахтного газу метану

 2014 р. Дирда В.І. (доктор технічних наук, професор), Волошин О.І. (член-кореспондент НАН України), Морус В.Л. (кандидат технічних наук), Надутий В.П. (доктор технічних наук, професор),

- Створення та промислове впровадження високоефективної техніки із застосуванням еластомірних матеріалів для видобутку, переробки і збагачення мінеральної сировини


Іменні премії НАН України  ім. О.М. Динника

 1982 р. Потураєв В.М. (академік НАН України, доктор техн. наук, професор), Дирда В.І. (доктор техн. наук)

- Наукові основи конструювання машин

 1989 р. Єфремов Е.І. (член-кор. НАН України, доктор техн. наук, професор), Шапар А.Г. (доктор техн. наук, професор)

- Механіка вибухового і гравітаційного руйнування та переміщення гірських порід

 1992 р. Булат А.Ф. (доктор техн. наук, професор), Виноградов В.В. (доктор техн. наук), Зорін А.М. (доктор техн. наук, професор)

- Геомеханіка та керування вивільнення енергії масиву гірських порід при розробці корисних копалин

 1995 р. Колесніков В.Г. (доктор техн. наук), Шевельов Г.А.  (доктор техн. наук, професор)

- Геомеханічні основи керування станом тріщино-порового газонасиченого шаруватого гірничого масиву

 1999 р. Вакарчук С.Б. (канд. техн. наук), Перепелиця В.Г. (доктор техн. наук), Усаченко Б.М. (доктор техн. наук, професор)

- Геомеханічні основи керування станом масиву гірських порід при розробці потужних пластів та повторному використанні відпрацьованих підземних просторів

 2009 р. Блюсс Б.О. (доктор техн. наук, професор), Семененко Є.В. (доктор техн. наук)

- Гідромеханічні основи екологічно безпечних ресурсо- та енергозберігаючих технологій транспортування і переробки мінеральної сировини


Іменні премії ім. В.І. Вернадського

 1986 р. Забігайло В.Ю (доктор геолого-мінер. наук, професор), Лукінов В.В. (канд. геолого-мінер. наук)

- Геомеханічні умови викидонебезпечності вугільних пластів та гірських порід Донбасу

 


Іменні премії ім. С.П. Тимошенка

 2012 р. Дирда В.І. (доктор техн. наук, професор)

- За цикл праць «Прикладна механіка деформування та руйнування пружно-спадкових середовищ»


 Премія Академії наук СРСР (Російської академії наук) ім. О.О. Скочинського

 1990 г. Зорін А.М. (доктор техн. наук, професор)

Розробка та впровадження способів запобігання раптовим викидам вугілля і газу в особливо складних умовах лав пологих пластів Донбасу.

 1997 г. Вишницький О.І. (інж.), Веретенник В.М. (інж.), Ткаченко О.М. (інж.)

За розробку контрольно-вимірювального приладу – анемометру АПР-2 для використання в шахтах небезпечних по газу та пилу.


Лауреати Державної премії Ради Міністрів СРСР

 1982 г. Дирда В.І. (доктор техн. наук), Потураєв В.М. (академік НАН України, доктор техн. наук, професор)

За створення та впровадження способів переміщення руди потужними віброживильниками при розробці родовищ корисних копалин.

 


Вчені Інституту, відзначені почесним званням “Заслужений діяч науки і техніки України”

 1974 р. Абрамов Ф.О. (член-кор. АН УРСР, доктор техн. наук, професор)

1976 р. Кожевников С.М. (член-кор. АН УРСР, доктор техн. наук, професор)

1978 р. Поляков М.С. (академік АН УРСР, доктор техн. наук, професор)

1982 р. Прісняков В.Ф. (академік АН УРСР, доктор техн. наук, професор)

1991 р. Потураєв В.М. (академік НАН України, доктор техн. наук, професор)

1993 р. Єфремов Е.І. (член-кор. НАН України, доктор техн. наук, професор)

1997 р. Булат А.Ф. (академік НАН України, доктор техн. наук, професор)

1998 р. Дирда В.І. (доктор техн. наук, професор)