Автори наукових відкриттів, заслужені винахідники

Перелік авторів наукових відкриттів, винахідників

ВЧЕНІ ІНСТИТУТУ - АВТОРИ НАУКОВИХ ВІДКРИТТІВ

1987 р.
А.М. Зорін, С.А. Полуянський – Закономірність руйнування гірських порід у підземних умовах.

1992 р.
А.Ф.Булат, В.В.Виноградов, А.М. Зорін, В.М. Потураєв – Закономірність руйнування вкрайнапружених гірських порід при слабких впливах.

1995 р.
А.М. Зорін – Закономірність омонолічування пухких водонасичених порід під впливом електричного струму.

1997 р.
А.М. Зорін – Закономірність зміни в'язкості литогеної жовчі ссавців під впливом ультразвуку.

1998 р.
В.Г. Колесников, А.Т. Курносов – Закономірність руйнування гірських порід у приконтурній області виробки.

1998 р.
В.А. Іванов – Явище аномальності зміни інтенсивності потоку квантів проникаючого випромінювання моно-і багатоелементними середовищами.

1999 р.
А.М. Зорін – Властивість бітофіту придушувати ріст і розмноження патогенних і умовно-патогенних мікроорганізмів.

1999 р.
Є.Г. Бородулін, Е.І. Мучник, К.К. Софійський – Закономірність руйнування пористих газонасичених тіл при циклічному гідродинамічному впливі.

1999 р.
А.М. Зорін – Властивість каменів нирок як біологічних об'єктів проявляти цируто-грузько-пластичні деформації.

1999 р.
А.М. Зорін, В.Г. Колесников– Закономірність деформування шаруватих гірських порід при зміні кута додатка навантаження.

2000 р.
В.А. Іванов – Явище порушення інтенсивного вторинного рентгенівського випару в покриттях рентгенолюмінофора.

2000 р.
А.М. Зорін, С.К. Мєщанінов – Закономірність зміни стійкості породних оголень при змінних навантаженнях.

2002 р.
К.К. Софійський, Є.Г. Бородулін - Явище спонтанного руйнування напруженого пористого газонасыченого масиву гірських порід при відділенні шару приконтурної зруйнованої зони циклічним гідродинамічним навантаженням.

2002 р.
Б.М. Усаченко - Явище утворення порушених зон, що переміщаються, у напружених гірських породах.

2002р.
В.М. Потураєв, А.Ф. Булат, О.І. Волошин, Б.В. Пономарьов - Закономірність руху часток сипучого середовища в горизонтальному потоці стисненого повітря.

2003 р.
В.В. Говоруха, В.І. Дирда - Закономірність зміни інтенсивності старіння гуми при її циклічному деформуванні.

2004 р.
К.К. Софійський, Є.Г. Бородулін - Явище виникнення динамічної пригрузки вугільного пласта при його циклічному гідродинамічному навантаженні.

2004 р.
В.В. Говоруха, В.І. Дирда  - Закономірність стрибкоподібного фазового переходу метастабільного стану еластомірів до лабільного при циклічному навантаженні, що передує їхньому встановленню.

2004 р.
В.М. Потураєв, А.М. Зорін, В.П. Вдовиченко - Явище утворення техногенних зон в областях змінення кута нахилу гірських порід.

2005 р.
А.Ф. Булат - Закономірність зниження радіоактивності техногенних формацій при бактеріальному вилуговуванні урану.

2006 р.
С.І. Скіпочка, Б.М. Усаченко - Властивості порід вугільних формацій у процесі свого руйнування проявляти додаткову десорбцію зв'язаних молекул метану.

2006
В.С. Кулінич, В.Г. Перепелиця, В.В. Лукінов, Г.А. Шевельов, С.А. Курносов - Закономірність зміни газової проникності гірських порід при переході їх з об'ємного рівнокомпонентного напруженого стану в різнокомпонентне.

2011 р.
В.А. Іванов, І.М. Мухін - Явище прискореної мікробіологічної трансформації пестицидів під дією рослинних вуглеводів.

2012 р.
С.П. Мінєєв - Властивості вугільного пласта формувати захисну дію від газодинамічних проявів при його випереджальній розробці.ВЧЕНІ ІНСТИТУТУ - ЗАСЛУЖЕНІ ВИНАХІДНИКИ УКРАЇНИ

1987 р.
А.М. Зорін


ВЧЕНІ ІНСТИТУТУ - КРАЩІ ВИНАХІДНИКИ НАН УКРАЇНИ

1989 р.
А.Г. Червоненко
1995 р.
В.Ф. Монастирський
1997 р.
І.Ф. Чемерис
1998 р.
С.П. Минєєв
1999 р.
В.М. Потураєв