Відділи

1. Відділ геодинамічних систем і вібраційних технологій

Основні напрями наукової діяльності: дослідження й розробка високоефективних засобів і технологій видобутку, переробки й транспортування мінеральної сировини на основі використання геодинамічних, вібраційних і хвильових ефектів у багатофазних середовищах і застосування автоматизації наукових досліджень і проектування машин і технологічних процесів.

2. Відділ вібропневмотранспортних систем і комплексів

Основні напрями наукової діяльності: розвиток теорії двофазних потоків "газ-тверді частки" і трубопровідних систем на основі механіки гетерогенних потоків; розробка ефективних технологій використання вібропневмотранспортних систем і комплексів у різноманітних сферах промисловості України.

4. Відділ механіки вибуху гірських порід

Основні напрями наукової діяльності: вивчення фізико-механічних особливостей підривних процесів і розробка методів керування дією вибуху. Дослідження закономірностей ущільнення й інтенсивного дроблення гірських порід дією вибуху.

3. Відділ механіки еластомерних конструкцій гірничих машин

Основні напрями наукової діяльності: розробка наукових методів комплексного розрахунку еластомерних конструкцій важких гірничих машин, що працюють в екстремальних умовах, з метою підвищення їхньої довговічності, надійності і якості. Розробка, створення й впровадження прогресивних еластомерних конструкцій важких гірничих машин, що забезпечують оптимальні параметри системи "людина-машина-оброблюване середовище" для здійснення видобутку й переробки мінеральної сировини на великих глибинах, у т.ч. нетрадиційними методами.

- Лабораторія нових технологій переробки сировини та промислових відходів.

Основні напрями наукової діяльності: дослідження особливостей селективного вилучення металів екстрагентами, введеними в порувату матрицю.

5. Відділ гірничої термоаеродинаміки і автоматизованих систем

Основні напрями наукової діяльності: розвиток фундаментальних уявлень щодо геомеханічних засад забезпечення надійності та безпечності експлуатації гірничих виробок із передовою технологією опорно-анкерного кріплення. Створення теорії функціонування систем шахтного підйому в частині прогнозування та своєчасного попередження позаштатних ситуацій під час екстреної евакуації гірників з аварійних зон у виробках.